Transportørkontrakter og prisavtaler

Tildeling av busskontrakter i Ruters vestregion april 2019 og båtkontrakt i Indre Oslofjord desember 2019 viser at vi er et skritt nærmere å nå målet om utslippsfri kollektivtrafikk i 2028.

Ruter gjør årlige anskaffelser for rundt åtte milliarder kroner. Variasjonene mellom ulike typer anskaffelser og kontrakter er stor, og vi skiller mellom transportørkontrakter (buss, trikk, T-bane og båt), prissamarbeid (eksempelvis Vy-tog og flybuss) og administrative kontrakter (for eksempel IT, billettkontroll, konsulenter og kontorutstyr). Transportørkontraktene og prissamarbeidet utgjør rundt syv milliarder kroner. Kontrakter og avtaler inngås gjennom konkurranser og direkte kjøp. Anskaffelser gjennomføres etter Ruters anskaffelsesstrategi. Prosessen for inngåelse av kontrakter og avtaler er regulert ut fra lover, forskrifter og internt regelverk.

Dagens buss-, båt-, og spesialtransportkontrakter er konkurranseutsatt og i hovedsak bruttokontrakter. Dette innebærer at kontraktene godtgjøres for gjennomført produksjon og kapitalkostnader på materiell. I tillegg er det knyttet kvalitets- og inntektsincitament på inntil 10% av kontraktens verdi.

Våren 2019 tildelte Ruter kontrakter for busstjenester i Ruters vestregion (Vestre Aker, Bærum og Asker kommune), med oppstart juni 2020, til Unibuss og Vy Buss. Kontraktene har en årlig kontraktssum på om lag 600 millioner kroner. Fra oppstart vil alle linjene knyttet til Vestre Aker kjøres med elektriske busser. Fra 2025 vil også linjene i Bærum kjøres med elektriske busser. I Asker kommer de første elektriske klasse 2 bussene på de lokale linjene. Øvrig trafikk vil bli kjørt med Euro VI busser og HVO, det vil si den motortypen i dagens bussmarked med lavest utslipp og fossilfritt drivstoff. Kundene i dette området vil også oppleve bedre kapasitet, nye trafikksikkerhetstiltak på bussene og mindre støy. Bussførerne i Asker og Bærum vil også få bedre arbeidsforhold ved at bussene er nye og støyer mindre, samt at bussanleggene blir oppgradert.

I mai 2019 kunngjorde Ruter konkurransen om båttjenester i Indre Oslofjord (øybåtene). Anskaffelsen hadde en anslått verdi årlig på om lag 56 millioner kroner, kontraktslengde på 13 år, med opsjon på forlengelse på inntil 10 år og stilte krav om utslippsfrie båter. Boreal Sjø ble tildelt kontrakten og vil betjene sambandet med fem nybygde, elektriske båter. Årlig kontraktsverdi, inkludert opsjonsårene, endte på om lag 46 millioner kroner. Båtene vil bli universelt utformet, ha god utsikt og plass til langt flere passasjerer enn i dag. Når kontrakten starter opp i oktober 2021 vil dette sambandet bli utslippsfritt.

Tildeling av båtkontrakten i Oslofjorden vil gi et nasjonalt utstillingsvindu for elektriske øybåter.
Foto av elbåt

Kontrakter for drift av T-bane og trikk er ikke konkurranseutsatt. Sporveien tildeles disse kontraktene direkte etter en målbasert avtalemodell. Avtalen inkluderer infrastrukturen og bygger på felles mål, suksessfaktorer og styringsindikatorer som systematisk følges opp.

Ruter inngår også avtaler om billettsamarbeid, for å tilby kundene en kollektiv reisemulighet i områder hvor Ruter ikke har etablert et eget tilbud. I disse områdene inngås det avtaler om bruk av Ruters priser og billetter med bussoperatører som allerede har kommersielle busslinjer i området.

For å sikre at kundene kan reise sømløst i hele Ruters område, inkludert med tog, har Ruter en samarbeidsavtale med Vy. Samarbeidsavtalen innebærer at reisende på buss, trikk, T-bane, båt og tog reiser på Ruters priser og billetter i Oslo og Akershus. Avtalen med Vy innebærer at inntektene blir fordelt etter hvilke selskap reisen blir gjennomført med. Vy blir i tillegg kompensert for differansen mellom Ruters priser og Vys nasjonale priser.

Busskontrakter

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet Årlig kontraktsum Kontraktperiode Operasjoner
Operatør MNOK i 2019 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
BYBUSS
Busstjenester Oslo Syd Unibuss 367,6 02/10/2011 primo okt. 2021 0
Busstjenester Oslo Vest 2012 Nobina 299,8 07/10/2012 primo april 2022 ca. 6 mnd.
Busstjenester Vestre Aker Nettbuss 65,7 06/10/2013 ultimo juni 2020 1
Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Norgesbuss 169,7 05/10/2014 primo april 2023 ca. 8 mnd.
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Østensjø Unibuss 169,7 16/08/2015 primo august 2023 2
Busstjenester Linje 25 2017 Nobina 68,2 02/04/2017 primo april 2023 0
Busstjenester Indre by 2017 Unibuss 372,7 02/04/2017 primo april 2022 0
REGIONBUSS
Busstjenester Akershus vest 2009 Ruteområde 1 Bærum Øst Norgesbuss 95,7 06/02/2011 ultimo juni 2020 0
Busstjenester Akershus vest 2009 Ruteområde 2 Lommedalen Nettbuss 104,3 01/07/2010 ultimo juni 2020 0
Busstjenester Akershus vest 2009 Ruteområde 3 Bærum Vest/Skui Norgesbuss 79,5 01/07/2010 ultimo juni 2020 0
Busstjenester Akershus vest 2009 Ruteområde 4 Asker (og Hurum) Norgesbuss 150,7 01/07/2010 ultimo juni 2020 0
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Drøbak Norgesbuss 94,3 21/06/2015 ultimo juni 2023 2
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Nesodden Nobina 76,4 21/06/2015 ultimo juni 2023 2
Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Ruteområde Ski Nobina 125,4 21/06/2015 ultimo juni 2023 2
Busstjenester Vestby 2015 Nobina 42,2 21/06/2015 ultimo juni 2023 2
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog Norgesbuss 122,9 29/06/2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 2 Lillestrøm, Sørum og Fet Nobina 179,2 29/06/2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 3 Aurskog-Høland Nettbuss 36,3 29/06/2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 4 Eidsvoll og Årnes Nettbuss 72,1 29/06/2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 5 Gjerdrum og Nannestad Nettbuss 62,9 29/06/2019 ultimo juni 2027 3
Busstjenester Romerike 2019 Ruteområde 6 Enebakk Nettbuss 33,2 29/06/2019 ultimo juni 2027 3
AVVIKSTRANSPORT (benyttes i hele Ruters område)
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt B Minibuss ikke planlagte oppdrag Oslo Taxibuss, Minibuss 24/7 Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 0
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt C1 Normalbuss ikke planlagte oppdrag Nettbuss, Norgesbuss, Nobina, Unibuss Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 0
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt C2 Leddbuss ikke planlagte oppdrag Nettbuss, Nobina, Unibuss Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 0
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt D1 Normalbuss planlagte oppdrag Nettbuss, Norgesbuss, Nobina, Unibuss Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 0
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt D2 Leddbuss planlagte oppdrag Nettbuss, Norgesbuss, Nobina, Unibuss Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 0
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt D3 Minibuss planlagte oppdrag Oslo Taxibuss, Minibuss 24/7 Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 0
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt E Buss planlagte oppdrag over 500.000 Nettbuss, Norgesbuss, Nobina, Unibuss 42,1 01/09/2016 31/08/2020 0
Busstjenester Avvikstransport Kontrakt E Minibuss planlagte oppdrag over 500.000 Oslo Taxibuss, Minibuss 24/7 Rammeavtale 01/09/2016 31/08/2020 0
BEREDSKAPSBUSSER
Beredskapsbusser 2017 Unibuss 8,5 01/09/2017 31/08/2020 5

Spesialtransport

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet Årlig kontraktsum Kontraktperiode Operasjoner
Operatør MNOK i 2019 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
Minibusstjenester Asker og Bærum Deloppdrag 1 Norgesbuss 8,0 01/07/2009 30/06/2019 Avsluttet
Minibusstjenester Asker og Bærum Deloppdrag 2 Oslo Taxibuss 13,6 01/08/2009 31/07/2019 Avsluttet
Minibusstjenester Asker og Bærum Deloppdrag 3 Oslo Taxibuss 01/08/2009 31/07/2019 Avsluttet
Minibusstjenester Follo 2015 Oslo Taxibuss, Minibuss 24/7 44,1 01/08/2015 31/07/2022 0
Minibusstjenester Romerrike 2016 Delområde 2 Minibuss 24/7 17,0 01/08/2017 31/07/2022 1
Minibusstjenester Romerrike 2016 Delområde 1 og 2 Taxus Akershus 69,9 01/08/2017 31/07/2022 1
Minibusstjenester Område Vest Delområde A Norgesbuss 5,4 01/08/2019 31/07/2024 1
Minibusstjenester Område Vest Delområde B Oslo Taxibuss 9,9 01/08/2019 31/07/2024 1
Minibusstjenester Område Vest Delområde C og D Minibuss 24/7 9,8 01/08/2019 31/07/2024 1
Resttransporttjenester Asker, Bærum og Romerike Taxus Akershus, GTS 41,2 01/08/2015 31/07/2019 Avsluttet
Timesinnleide biler Nedre Romerike Taxus Akershus 2,4 01/08/2015 31/07/2019 Avsluttet
Resttransporttjenester Område Follo Deloppdrag A, B, C og D 2018 Follo Taxi 8,5 20/08/2018 31/07/2020 2
Resttransporttjenester Romerike, Asker, Bærum og Timesinnleide biler Nedre Romerike 2019 Taxus Akershus, Taxi Romerike, Hurum & Røyken Taxi 17,4 01/08/2019 31/07/2020 3

Prisavtaler

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet Årlig kontraktsum Kontraktperiode Operasjoner
Operatør MNOK i 2019 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
Timeekspressen: Gjøvik-Gardermoen-Oslo, linje 15 Nettbuss Øst 1,6 01/10/2011 01.06.2012 midlertidlig utviklet N/A
SAS Flybussen: Oslo-Gardermoen (GDM) Norgesbuss 3,7 01/06/2013 Løpende med 3 mnd oppsigelses rett N/A
Brakar linje 71, 81-86 og 200 Brakar 9,3 01/01/2013 Løpende med 12 mnd oppsigelses rett N/A

Kontrakter for T-bane og trikk

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet Årlig kontraktsum Kontraktperiode Operasjoner
Operatør MNOK i 2019 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
Oslo T-banenett Sporveien T-bane 1646,0 01/01/2017 31/12/2020 0
Oslotrikkenettet Sporveien Trikk 919,9 01/01/2017 31/12/2020 0

Fergetransport

Kontraktsnavn og geografisk tilhørighet Årlig kontraktsum Kontraktperiode Operasjoner
Operatør MNOK i 2019 Oppstart Avsluttes Gjenstående år
Båttjenester Oslo-Nesodden (B10) Norled 156,3 01/07/2009 30/06/2034 0
Båttjenester Oslo-Vollen (B20) Norled 01/07/2009 30/06/2024 5+5
Båttjenster Oslo-Nesodden vestside (B11, B21, B22) Norled 01/07/2009 30/06/2024 5+5
Båttjenester øytrafikken i Oslo Oslo-Fergene 47,7 01/03/2014 31/10/2021 0