Begivenheter

Vi jobber hele tiden med å rigge oss for fremtiden. 2019 var året vi opplevde et temposkifte i og utenfor Ruter, og vi gjennomførte en rekke nye aktiviteter på veien mot vår nye visjon, i det store miljøhovedstadsåret 2019.

Januar

Illustrativt bilde av planalternativ for bebyggelse på Majorstuen.

Store planer for Majorstuen

Ruters planforslag for omregulering av Majorstuen stasjonsområde legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget er utarbeidet på bestilling fra Oslo kommune, i samarbeid med Sporveien som grunneier.

Bilder fra appen Ruter-Gange.

RuterGange vinner DOGA Hedersmerket

Prosjektet RuterGange, som integrerer gange i kollektivsatsingen, vinner DOGA Hedersmerket. Prisen gis til prosjekter som gir særlig stor samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk effekt. Prosjektet er utviklet av Ruter i samarbeid med studentene Erlend Grimeland og Elias Bjørnson Olderbakk på Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo.

 

Mars

Region buss som kjører langs en rolig vei i solnedgangen.

Stor ruteendring

Ruter legger om busstilbudet mellom Drøbak og Oslo, for å møte etterspørsel etter økt kapasitet og raskere forbindelser der flest folk reiser. Med det nye tilbudet reduseres reisen mellom Drøbak og hovedstaden med inntil 15 minutter utenom rush, og det blir bedre plass på bussene.

Les mer om trafikktall.

Grenseløs kjærlighet

Ruter lanserer kampanjen hvor kjærlighet på tvers av bydelene i Oslo er tema. Ønsket er å bidra til at Oslo blir en bedre by å bo i, gjennom å fremme toleranse og ideen om at det er plass til alle.

Les mer om kampanjen.

April

Møte mellom Ruter, Vy buss og unibuss.

Miljøsatsing i ny Vest-kontrakt

Ruter inngår kontrakt med Vy Buss og Unibuss om busstrafikken i Vestre Aker, Bærum og nye Asker. Kontrakten sikrer at Vy-buss skal kjøre Norges første elektriske regionbusser i nye Asker kommune, og at Unibuss kun skal kjøre nullutslippsbusser i Vestre Aker og Bærum fra 2025.

Mai

Ruters første selvkjørende busser i drift

20. mai ruller Ruters selvkjørende busser «Mads» og «Oda» av gårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Målet med prøveprosjektet er å finne ut hvordan selvkjørende kjøretøy kan integreres i eksisterende kollektivtrafikk og åpne for nye typer mobilitet.

Juni

Barna bestemmer!

Ruter spør barna hva de ønsker å gjøre i byen sommer, og gjør det til virkelighet! På den måten får Oslofolk oppleve ninjaskole, pannekakeland, scary hotel og en magisk regnbuebenk i helgene frem til fellesferien.

Foto fra Ruter sine ansatte som er med i Pride paraden.

Ruter med i Pride

Ruter stiller med rosa busser slik at de som vil, men ikke kan gå selv, skal kunne delta i Pride-paraden. For at ikke noen skal holdes utenfor, og med mål om å bekjempe ulikhet, henter vi påmeldte og bringer dem til byen. De rosa bussene kjører i paraden sammen med Ruter-ansatte som går selv.

Juli

Foto fra åpningen for Romerikskontraktene.

Oppstart for Romerikskontraktene

Kollektivtilbudet på Romerike får et betydelig løft med styrking av hovedlinjer til Oslo og et lokalt kollektivtilbud som binder regionen sammen. Totalt får regionen 463 nye og miljøvennlige busser. Det innebærer en 11% økning i antall busser og 26% økning i passasjerkapasitet.

August

Foto av en folkemengde foran Mobilitetspunktet.

Mobilitetspunkt Filipstad åpner

Oslos første mobilitetspunkt åpner på Filipstad ved Aker brygge. Elsykler, elsparkesykler og elbiler stilles til døgnåpen disposisjon for befolkningen, som supplement til andre former for transport i byen. Det toårige prøveprosjektet skal redusere privatbilbruk og utforske reisendes behov.

Les mer om prosjektet.

Foto i fugleperspektiv over en parkeringsplass full av røde busser.

109 nye elbusser

Oslo og Akershus får landets største elbussflåte med 115 batterielektriske busser på plass. Elbussene utgjør 10% av bussflåten og reduserer CO2-utslipp med hele 5500 tonn i året, som tilsvarer årlige utslipp fra 3500 dieselbiler.

Les mer om tiltaket.

September

Kongen blir elektrisk

MS Kongen tar sin første helelektriske reise mellom Nesodden og Oslo, etter tre måneders intens ombygging. Lastet med en batteripakke på 26 tonn har landets største bilfrie passasjersamband tatt et stort steg mot å bli utslippsfritt.

En gjeng barn i idrettstøy som står foran en Ruter buss.

"On demand" bestillingstransport starter i Oppegård

I Pilot Oppegård kan kundene bestille transport i sanntid og selv velge hentested og destinasjon innenfor et geografisk bestemt område.  Testprosjektet, som er et samarbeid mellom Ruter, Oppegård kommune og Kolbotn IL, varer frem til juni 2020.

Les mer om prosjektet.

Foto av barn som står sammen med Belteheltene.

Belteheltene på oppdrag igjen!

Setebeltebruken om bord på Ruters skolebusser har økt fra 30% før kampanjestart i 2017 til 70% etter kampanjen i 2018. Derfor drar belteheltene ut på oppdrag til 20 barneskoler i Akershus også i september 2019, for å bidra til at enda flere skolebarn fester setebeltet når de kjører med skolebussen.

Oktober

Bilde av at Ruter mottar Ipsos omdømmepris

Ipsos gir Ruter Omdømmeprisen for 2019

Juryen legger vekt på at Ruter gjennom de siste seks årene har oppnådd en betraktelig forbedring av sitt omdømme i befolkningen i Oslo og Akershus og har lykkes å flytte negative holdninger til positive.

Les mer om omdømmeprisen.

Foto fra møte med kollektivtransportmyndighetene i Singapore.

Internasjonal avtale

Ruter inngår en intensjonsavtale med kollektivtransportmyndigheten i Singapore, Public Transport Council (PTC). Avtalens formål er å øke utveksling av kunnskap og ekspertise mellom de to selskapene.

Ruter-ansatte som hjelper en kunde med å kjøpe billett på automat.

Nytt kunde- og samskapingssenter

Ruter flytter tilbake til nytt kunde- og samskapingssenter i nyoppussede lokaler i det som har fått navnet Ruter S. Navnet gir et lite hint om beliggenheten ved Oslo S. Bokstaven S står for service og samspill. Her står Ruter-ansatte klare til å hjelpe og det skal være en møteplass der vi utvikler tilbudet og tjenestene våre i samspill med kundene.

November

Foto av Ruter ansatte foran en Ruter buss i Nes.

Nes får brukertilpasset transport for eldre

Akershus får sin første pilot med anropsstyrt bestillingstransport for eldre. Tilbudet gjelder for alle fra fylte 67 år, som kan reise på dagtid og ønsker transport fra dør til dør. Dette er en ettårig test av anropsstyrt bestillingstransport for å få erfaring med fleksible ruter i grisgrendte strøk.

Desember

Ny linje 85B åpner på Nedre Bekkelaget

Linjen inngår i et tilbud som lokalbefolkningen bruker til skole, butikk og fritidssysler i hverdagen. Fra desember 2019 skal tre selvkjørende busser trafikkere strekningen mellom Malmøya holdeplass og Nedre Bekkelaget skole, som et tilskudd til eksisterende kollektivtransport i området.