RuterÅrsrapport

2019

I 2019 iverksatte vi flere fremtidsrettede og bærekraftige tilbud enn noen gang tidligere. Vi vil fortsette å lære, utvikle og forbedre oss på veien mot vår nye visjon – Bærekraftig bevegelsesfrihet.

Ikon av buss

109

nye elektriske busser

Ikon av båt

2 924

elektriske fergeavganger

Ikon av strøm

7 110

Tonn mindre CO2 utslipp

Ikon av gående

398

Millioner påstigninger

Vår visjon!

Bærekraftig bevegelsesfrihet

Visjonen innebærer et behov for et mer kundeorientert perspektiv, og tar spesielt for seg hvor viktig det er å forstå og agere på sentrale samfunnstrender som bærekraftig utvikling, datadrevet økonomi og raske teknologiskifter.

Bilde av møterom på Ruter S

Vi kjører på strøm!

Ruter har nå Nordens største flåte av utslippsfrie busser, og bussdepotet på Alnabru er blitt bygget om til Nordens største elbussladeanlegg. Videre har Ruter i 2019 startet elektrifiseringen av båttilbudet, og fergesambandet mellom Nesodden og Oslo er blitt bygget om til batterielektrisk drift. Ruter ligger derfor langt fremme i internasjonal sammenheng når det gjelder overgangen til utslippsfri kollektivtransport, og 2019 har vært et viktig år for gjennomføringen av ambisjonene på utslippsfrihet.

Bilde av elbuss og elbåt

Grenseløs kjærlighet

Er det noe som kjennetegner en bra by å bo i, så er det toleranse. At det er plass til alle. I 2019 portretterte vi i to runder, et knippe kjærestepar vi feiret som gode eksempler på kjærlighet på tvers av bydels- og kommunegrenser så vel som kulturelle, religiøse og etniske skillelinjer. Det alle hadde til felles, var at de knyttes sammen av Ruters nettverk.

Bilde av kampanjen Modig

Jeg kjører selv!

I 2019 ble selvkjørende kjøretøy introdusert som en integrert del av tilbudet til Ruter. Fjoråret var jevnt over svært begivenhetsrikt.

Bilde av selvkjørende buss

Vi prøver nye ting!

I Oppegård har vi startet et prøveprosjekt med en fleksibel transporttjeneste som benytter et digitalt og automatisk bestillings- og planleggingssystem. Tilbudet er åpent for alle, og skal gi innbyggerne en tidsriktig og fleksibel tjeneste hvor de kan bli hentet nær hjemmet og transportert til ønsket destinasjon. Tjenesten tilbys i sanntid med kort ventetid, og krever derfor ingen planlegging av reisen i forkant. Gjennom målrettet testing og utprøving genererer Pilot Oppegård innsikt i helt ny teknologi for Ruter og kundene.

Bilde av to stykker som ser på en telefon.

Strategi og bærekraftsmål

I 2019 implementerte Ruter klima, miljø og bærekraft i vårt nye målhierarki, og fra og med 2020 rapporteres det månedlig til styret. Det betyr at Ruters mål for klima, miljø og bærekraft er sidestilt med våre forretningsmessige mål.

Bilde av barn
Våre eiere

Miljøhovedstaden 2019!

"Oslo var europeisk miljøhovedstad i 2019, og Ruter spilte en helt sentral rolle i den markeringen. I løpet av året fikk vi enda flere avganger enn tidligere, flere nye elbusser og vi testet selvkjørende busser midt i Oslo sentrum. I tillegg er jeg spesielt fornøyd med at den første Nesoddbåten ble elektrisk." - Arild Hermstad, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Kommune.

Bilde av bybuss