Eiere

Administrasjonsselskapet Ruter AS eies 60% av Oslo kommune og 40% av Viken fylkeskommune (Akershus fylkeskommune i 2019). Ruter planlegger, bestiller og markedsfører kollektivtrafikktilbudet.

«Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 10 år. Byrådet vil at færre skal velge bilen, og at Oslofolk skal få dekket sitt transportbehov med bedre og billigere buss, bane og trikk. Vi er helt avhengige av Ruter for å få dette til. Vi har utvidet tilbudet med nesten 7000 flere avganger de siste årene, og vi har nå godt over 100 elbusser i gatene. Jeg er veldig fornøyd med at Ruter bruker innkjøpsmakten sin til å stille strenge miljøkrav og strenge etiske krav, og at de i tillegg sparer penger på nullutslippsteknologi.

Oslo var europeisk miljøhovedstad i 2019, og Ruter spilte en helt sentral rolle i den markeringen. I løpet av året fikk vi enda flere avganger enn tidligere, flere nye elbusser og vi testet selvkjørende busser midt i Oslo sentrum. I tillegg er jeg spesielt fornøyd med at den første Nesoddbåten ble elektrisk.»

Bilde av Arild Hermstad

«Ruter er en viktig bidragsyter for å oppnå fylkesrådets mål om å redusere klimagassutslippene fra Viken med minst 80% innen 2030. Transport er den største utslippskilden i Viken og et godt kollektivtilbud er avgjørende for at folk lar bilen stå. Dagens satsing på kollektivtransport gir resultater; vi ser fra år til år en stadig vekst i antall kollektivreiser. Ruter viser vei til løsninger for å leve livene våre uten å overskride planetens tålegrenser, til det beste for mennesker og miljø.

Ruter har en ambisiøs miljøsatsing og leverer på målene. Selskapet er i rute med å bytte ut fossile drivstoff i 2020, på vei til utslippsfri transport i 2028. Ruter introduserte i 2019 mange elbusser i vårt område, og har nå Nord-Europas største elbussflåte i drift. I 2019 gikk også den første av Nesoddbåtene, Kongen, over på elektrisk drift. Det var imponerende hvor raskt det lot seg gjøre å få båten klar. Det gir optimisme for utslippsfri omlegging av hele båt-tilbudet, inkludert hurtigbåtene.»

Bilde av Kristoffer Robin Haug