Organisasjonen

I Ruter har vi utformet vår organisasjon slik at vi på best mulig måte kan levere og utvikle et markedsrettet tilbud, som samtidig ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi er en matriseorganisasjon, hvor markedsaksen er delt inn i fire markedsområder; Vest, Indre by, Sør og Nord-øst. Organiseringen skal bidra til at Ruter på best mulig måte kan respondere på endringer i markedet og tilpasse tilbudet etter kundenes behov. Fagenhetene leverer og utvikler innhold, funksjonalitet og kompetanse knyttet til tilbudet. Støtteenhetene bistår hele organisasjonen i gjennomføringen av arbeidet.

Ledelsen

Foto av Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør

Utdanning Management, Oslo Handelshøyskole/BI

Erfaring Konserndirektør, Posten Norge AS

Foto av Ellen Marie Rogde

Ellen Marie Rogde

Markedsdirektør

Utdanning Executive MBA, Handelshøyskolen BI. Siviløkonom, University of Windsor

Erfaring Direktør salg og markedsføring, RiksTV

Foto av Rune Pedersen

Rune Pedersen

Økonomidirektør

Utdanning Siviløkonom, Handelshøgskolen i Bodø

Erfaring Økonomisjef konsern, AS Oslo Sporveier

Foto av Marit Westvig

Marit Westvig

Juridisk direktør

Utdanning Cand. Jur., Universitetet i Oslo. Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

Erfaring Senioradvokat/Leder for olje og gass-teamet, Siemens AS

Foto av Merete Hernæs

Merete Hernæs

Direktør kommunikasjon, markedsføring og kundetjenester

Utdanning Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

Erfaring Markedssjef Snacks, Orkla Confectionary and snacks

Foto av Snorre Lægran

Snorre Lægran

Plandirektør

Utdanning Sivilingeniør Bygg, Norges Tekniske Høyskole

Erfaring Divisjonsdirektør Infrastruktur Sweco Norge AS

Foto av Endre Angelvik

Endre Angelvik

Direktør mobilitetstjenester

Utdanning Sivilingeniør Computer Science, NTNU

Erfaring Project manager IT, Elopak

Foto av Terje Storhaug

Terje Storhaug

IT-direktør

Utdanning Forsvaret og Gjøvik ingeniørhøgskole

Erfaring Teknologidirektør Telenor/Canal Digital

Foto av Anders Finckenhagen

Anders Finckenhagen

Produksjonsdirektør

Erfaring Produksjonsdirektør Posten Logistikk

Foto Marit Elin Leite

Marit Elin Leite

Direktør anskaffelser og analyse

Utdanning Master of Management, Persontrafikk og Markedskommunikasjon, Handelshøyskolen BI

Erfaring Kvaliteteskonsulent, AS Oslo Sporveier

Foto av Bjørn Auglend

Bjørn Auglend

HR-direktør

Utdanning Hærens Krigsskole, Organisasjon og ledelse

Erfaring Lederstillinger innen HR i Orkla, Offiser i Hæren