Organisasjonen

I Ruter har vi utformet vår organisasjon slik at vi på best mulig måte kan levere og utvikle et markedsrettet tilbud, som samtidig ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi er en matriseorganisasjon, hvor markedsaksen er delt inn i fire markedsområder; Vest, Indre by, Sør og Nord-øst. Organiseringen skal bidra til at Ruter på best mulig måte kan respondere på endringer i markedet og tilpasse tilbudet etter kundenes behov. Fagenhetene leverer og utvikler innhold, funksjonalitet og kompetanse knyttet til tilbudet. Støtteenhetene bistår hele organisasjonen i gjennomføringen av arbeidet.

Ledelsen

Foto av Bernt Reitan Jenssen

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør

Management, Oslo Handelshøyskole/BI

Konserndirektør, Posten Norge AS

Foto av Ellen Marie Rogde

Ellen Marie Rogde

Markedsdirektør

Executive MBA, Handelshøyskolen BI. Siviløkonom, University of Windsor

Direktør salg og markedsføring, RiksTV

Foto av Rune Pedersen

Rune Pedersen

Økonomidirektør

Siviløkonom, Handelshøgskolen i Bodø

Økonomisjef konsern, AS Oslo Sporveier

Foto av Marit Westvig

Marit Westvig

Juridisk direktør

Cand. Jur., Universitetet i Oslo. Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

Senioradvokat/Leder for olje og gass-teamet, Siemens AS

Foto av Merete Hernæs

Merete Hernæs

Direktør kommunikasjon, markedsføring og kundetjenester

Siviløkonom, Norges Handelshøyskole

Markedssjef Snacks, Orkla Confectionary and snacks

Foto av Snorre Lægran

Snorre Lægran

Plandirektør

Sivilingeniør Bygg, Norges Tekniske Høyskole

Divisjonsdirektør Infrastruktur Sweco Norge AS

Foto av Endre Angelvik

Endre Angelvik

Direktør mobilitetstjenester

Sivilingeniør Computer Science, NTNU

Project manager IT, Elopak

Foto av Terje Storhaug

Terje Storhaug

IT-direktør

Forsvaret og Gjøvik ingeniørhøgskole

Teknologidirektør Telenor/Canal Digital

Foto av Anders Finckenhagen

Anders Finckenhagen

Produksjonsdirektør

Produksjonsdirektør Posten Logistikk

Foto Marit Elin Leite

Marit Elin Leite

Direktør anskaffelser og analyse

Master of Management, Persontrafikk og Markedskommunikasjon, Handelshøyskolen BI

Kvaliteteskonsulent, AS Oslo Sporveier

Foto av Bjørn Auglend

Bjørn Auglend

HR-direktør

Hærens Krigsskole, Organisasjon og ledelse

Lederstillinger innen HR i Orkla, Offiser i Hæren